آموزش اطفا حریق به دانش آموزان و مهدهای کودک فردوسیه ۰۲ اسفند ۱۳۹۱

آموزش اطفا حریق به دانش آموزان و مهدهای کودک فردوسیه

شهریاریها : مدیر آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردوسیه از آموزش اطفا حریق به دانش آموزان و مهدهای کودک این شهر خبر داد.  میثم نفریه اظهار داشت: این اقدام در راستای توسعه آموزش‌های شهروندی در زمینه امدادرسانی صورت گرفته است و آموزش‏ها نیز به صورت دوره ای با هدف آشنایی با اقدامات اولیه در […]