حریرچی از وزیر بهداشت حکم گرفت ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

حریرچی از وزیر بهداشت حکم گرفت

ایرج حریرچی به عنوان نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا منصوب شد.