اجرای طرح حمایت معیشتی از۵۰۰خانوارباغستان/فاز دوم درحال بررسی است ۲۶ فروردین ۱۳۹۹

اجرای طرح حمایت معیشتی از۵۰۰خانوارباغستان/فاز دوم درحال بررسی است

شهردار باغستان از بهره مندی ۵٠٠ خانوار کم درآمد در گام نخست طرح حمایت معیشتی شهرداری باغستان خبر داد و گفت: اجرای فاز دوم این طرح در حال بررسی است.