انتقاد حق وردی از تخریب زمین ها و باغات توسط وزارت جهاد کشاورزی ۰۲ اسفند ۱۳۹۹

انتقاد حق وردی از تخریب زمین ها و باغات توسط وزارت جهاد کشاورزی

شهریار- نماینده مردم ملارد، شهریار و قدس با تاکید بر بی توجهی به قوانین حمایت از فعالیت‌ کشاورزان، نسبت به تخریب زمین های کشاورزی و باغ ها توسط وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد.