چاپ کتاب نقش شهرستان شهریار در دفاع مقدس ۰۱ مهر ۱۳۹۸

چاپ کتاب نقش شهرستان شهریار در دفاع مقدس

شهریاریها : رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس جنوب غرب استان تهران ضمن اشاره به برگزاری ۱۰۰ عنوان برنامه در سطح شهرستان‌‌‌های جنوب غرب استان تهران با شعار ما پیروزیم، گفت: کتاب نفیس نقش شهرستان شهریار در دفاع مقدس سال جاری به تالیف و چاپ رسیده است. جعفر نایب صدری، رئیس بنیاد […]