کل اخبار 215880 اخبار امروز : 0
ساعت :

حذف یارانه

یارانه نقدی کمتر از ۱۰ هزار نفر واریز نشده است
۱۳۹۸-۰۷-۳۰

یارانه نقدی کمتر از ۱۰ هزار نفر واریز نشده است

سازمان هدفمندی خطاب به سرپرستان خانواری که یارانه آنها در فهرست حذف شدگان نبود اما یارانه آنها قطع شده اعلام کرد به محض معرفی شماره حساب بانکی معتبر مجدد درفهرست پرداخت یارانه قرار می گیرند.

استان تهران در صدر فهرست حذف یارانه بگیران قرار گرفت
۱۳۹۸-۰۷-۲۹
سخنگوی ستاد حذف یارانه خبر داد؛

استان تهران در صدر فهرست حذف یارانه بگیران قرار گرفت

شهریاریها : سخنگوی ستاد حذف یارانه خبر داد: استان تهران در صدر فهرست حذف یارانه بگیران قرار گرفت.

برو بالا