مقصران حادثه برف اخیر تهران برکنار شدند ۰۶ آذر ۱۳۹۸

مقصران حادثه برف اخیر تهران برکنار شدند

شهردار تهران گفت: افراد متخلف در حادثه برف اخیر برکنار شدند.