یکشنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۹
دانلود ؛سوی شهر ما، شهیدی آوردند (به یاد شهدای مدافع حرم) ۱۱ مهر ۱۳۹۵

دانلود ؛سوی شهر ما، شهیدی آوردند (به یاد شهدای مدافع حرم)

شهریاریها : این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم حاشا اینکه از راه تو حتى لحظه ای برگردیم یا زینب از شام بلا، شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند سوی شهر ما، شهیدی آوردند (یا زینب مدد) **** در خون خفته که نگذارد نخل زینبی خم گردد حاشا از حریم زینب […]