بایدن چهل و ششمین رئیس‌جمهور آمریکا شد ۱۷ آبان ۱۳۹۹

بایدن چهل و ششمین رئیس‌جمهور آمریکا شد

نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ با ۲۷۳ رأی الکترال در انتخابات پیروز شد.