معرفی بخشداران جدید شهرستان شهریار ۲۶ تیر ۱۳۹۸

معرفی بخشداران جدید شهرستان شهریار

شهریاریها : با ایجاد بخش جدید جوقین از توابع شهرستان شهریار ، بخشداران بخش مرکزی و بخش جوقین این شهرستان معرفی شدند . مهندس طاهری فرماندار شهریار با ابلاغ احکام جداگانه ، هادی منجیری و سید علی رحیمی را به ترتیب ، به عنوان بخشداران مرکزی و بخش جوقین این شهرستان معرفی کرد . نورالله […]