باغداران استان تهران سالانه ۱۵ هزار تُن میوه خشک تولید می کنند ۲۵ تیر ۱۳۹۹

باغداران استان تهران سالانه ۱۵ هزار تُن میوه خشک تولید می کنند

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: باغداران استان تهران سالانه ۱۵ هزار و ۴۲۳ تُن میوه خشک تولید می کنند