آیا روز تسلیم آلمان در جنگ جهانی دوم در این کشور تعطیل عمومی می‌شود؟ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

آیا روز تسلیم آلمان در جنگ جهانی دوم در این کشور تعطیل عمومی می‌شود؟

هشتم ماه مه در بسیاری از کشورهای اروپایی به‌مناسبت سالروز تسلیم رسمی آلمان نازی در برابر متفقین و پایان جنگ جهانی دوم در قاره اروپا تعطیل رسمی است. با این حال امسال در آلمان، این روز تنها در پایتخت، برلین تعطیل عمومی اعلام شد.