رئیس هیئت بوکس شهریار سرپرست و مربی تیم ملی نوجوانان شد ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

رئیس هیئت بوکس شهریار سرپرست و مربی تیم ملی نوجوانان شد

شهریاریها :احمد عبدالوند صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان شهریار با اشاره موفقیت بوکس این شهرستان در سال جاری اظهار کرد: طی سال جاری موفقیت‌های خوبی نصیب بوکس شهرستان شهریار شده است. وی با اشاره به یکی از موفقیت‌های بوکس شهرستان شهریار بیان کرد: یکی از این موفقیت‌ها انتصاب رئیس هیئت بوکس شهرستان شهریار […]