جراحان سر دوم یک کودک 8 ماهه را جدا کردند ۰۱ شهریور ۱۳۹۲

جراحان سر دوم یک کودک 8 ماهه را جدا کردند

شهریاریها :جراحان موفق شدند سر دوم کودک هشت ماهه هندی را به وزن یک کیلوگرم از روی سرش جدا کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اظهارات پزشکان سر دوم این کودک 8 ماهه را دوقلوی انگلی توصیف کردند که تقریبا یک کیلوگرم وزن داشت و داخل آن بافت مغز وجود داشت. این کودک که توفاجال […]