ثبت نام اینترنتی وام بازنشستگان کشوری آغاز شد ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

ثبت نام اینترنتی وام بازنشستگان کشوری آغاز شد

ثبت نام اینترنتی وام ۷ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری آغاز شد.