ثبت رکوردی جدید مهدی حب درویش در روز دانش آموز ۱۴ آبان ۱۳۹۸

ثبت رکوردی جدید مهدی حب درویش در روز دانش آموز

مهدی حب درویش رکورددار روپایی جهان به مناسبت روز دانش‌آموز رکورد جدیدی را برای خود و ایران ثبت کرد.