رفع فیلتر تلگرام تکذیب شد ۱۹ آذر ۱۳۹۸

رفع فیلتر تلگرام تکذیب شد

مرکز ملی فضای مجازی رفع فیلتر تلگرام را تکذیب کرد.