تردد در سطح کشور کاهش یافته است/مردم به توصیه ها عمل کرده اند ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

تردد در سطح کشور کاهش یافته است/مردم به توصیه ها عمل کرده اند

فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت : خوشبختانه مردم به تذکرات مأموران هم توجه کرده اند و حتی تردد در سطح شهر هم کاهش یافته و در سراسر کشور هم ترددها کاهش یافته است.