توصیه‌های کرونایی به دانش‌آموزان؛ خوراکی خود را به دیگران تعارف نکنید ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

توصیه‌های کرونایی به دانش‌آموزان؛ خوراکی خود را به دیگران تعارف نکنید

امروز دومین روز سال تحصیلی جدید در مدارس کشور است و با توجه به شیوع ویروس کرونا سالی متفاوت از سنوات گذشته است که دانش‌آ‌موزان باید برای پیشگیری از این بیماری پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.