شهریار،ملارد و قدس به توزیع برق نواحی استان تهران پیوستند ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

شهریار،ملارد و قدس به توزیع برق نواحی استان تهران پیوستند

شهریاریها : مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران گفت: با اجرای قانون مدیریت تقسیمات کشوری، خدمات برق رسانی به سه شهرستان ملارد، شهریار و قدس به شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران واگذار شد. ˈسیدعلی بربندˈروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: به دنبال پیگیری ها و […]