ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران و محور شهریار-تهران ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران و محور شهریار-تهران

مرکز مدیریت راههای کشور، از ترافیک سنگین در محورهای استان البرز به تهران خبر داد.