مرد شماره یک تنیس جهان به خاطر صدمه زدن به داور عذر خواهی کرد ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

مرد شماره یک تنیس جهان به خاطر صدمه زدن به داور عذر خواهی کرد

نواک جوکوویچ، مرد شماره یک تنیس جهان به دلیل حرکتی عجیب که سبب مصدومیت داور خط و به تبع آن محرومیت وی از مسابقات تنیس آزاد آمریکا شد، عذرخواهی کرد.

مقام نخست دانش آموزان شهریاری در مسابقات تنیس روی میز استان تهران ۲۸ خرداد ۱۳۹۲

مقام نخست دانش آموزان شهریاری در مسابقات تنیس روی میز استان تهران

شهریاریها : کارشناس مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش شهریار از کسب مقام قهرمانی دانش آموزان این شهرستان در مسابقات تنیس روی میز دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستانهای استان تهران خبر داد.  محسن طرقی اظهار داشت: با پایان مسابقات تنیس روی میز دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستانهای استان تهران، تیم دانش آموزان شهرستان […]