نوبت دهی اینترنتی مرکز تعویض پلاک غرب استان تهران در شهرستان شهریار ۱۰ مهر ۱۳۹۹

نوبت دهی اینترنتی مرکز تعویض پلاک غرب استان تهران در شهرستان شهریار

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی غرب استان تهران از نوبت دهی اینترنتی مرکز تعویض پلاک غرب استان تهران (شهرستان شهریار) خبرداد.