نماز جمعه شهرستان های تهران این هفته برگزار نمی شود ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

نماز جمعه شهرستان های تهران این هفته برگزار نمی شود

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران گفت: نماز جمعه شهرستان های استان تهران این هفته برگزار نمی شود.