واکنش معاون استاندار تهران به احتمال تعطیلی ۲ هفته ای این استان ۱۰ آبان ۱۳۹۹

واکنش معاون استاندار تهران به احتمال تعطیلی ۲ هفته ای این استان

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران نسبت به احتمال تعطیلی دو هفته ای این استان واکنش نشان داد.