گروه شبیه خوانی حضرت ابوالفضل العباس ( ع ) درفاز یک اندیشه ۰۳ آذر ۱۳۹۱

گروه شبیه خوانی حضرت ابوالفضل العباس ( ع ) درفاز یک اندیشه

شهریاریها به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهریار ،‌ باهمکاری امورهنری این اداره گروه شبیه خوانی حضرت ابوالفضل العباس ( ع )  به سرپرستی علی پناه جگروند به اجرای تعزیه خواهد پرداخت . بنابرهمین گزارش ، اجرای تعزیه در مورخه های سوم تا پنجم آذرماه ازساعت ۱۴ در انتهای فازیک اندیشه شهرک […]