عکس / تریلی‌ تکه‌ تکه شد، راننده‌ سالم‌ ماند! ۲۴ اسفند ۱۳۹۱

عکس / تریلی‌ تکه‌ تکه شد، راننده‌ سالم‌ ماند!

گروه حوادث شهریاریها : این تریلی صبح امروز بعد از گذر از روستای مهدی آباد ایلام از روی پل سقوط و راننده آن به طور معجزه آسایی زنده ماند. باشگاه خبرنگاران جوان: یک دستگاه تریلی بعد از گذر از روستای مهدی آباد ایلام از پل سقوط کرد. این تریلی صبح امروز بعد از گذر از […]