تردد خودروها به خارج از استان تهران ممنوع شد ۰۶ فروردین ۱۳۹۹

تردد خودروها به خارج از استان تهران ممنوع شد

معاون عمرانی استانداری تهران از ایجاد سامانه سفربرگ در تهران و همچنین در نظر گرفتن جریمه نقدی برای خودروهای متخلف خبر داد.