جمعه, ۱۵ آذر , ۱۳۹۸
تاریخ ایران Archives - شهریاریها
پائیز تلخ و خونبار ۵۹۸ خورشیدی در ایران 10 نوامبر 2019

پائیز تلخ و خونبار ۵۹۸ خورشیدی در ایران

در سال ۵۹۷ خورشیدی، سلطان محمد خوارزم‌شاه با سه نفر از سفیران چنگیزخان، رهبر امپراطوری مغول، دیدار کرد.