بی آبی گلوی شهریار را خشک کرد ۲۰ تیر ۱۳۹۴

بی آبی گلوی شهریار را خشک کرد

شهریاریها :در پی قطع شدن 12 ساعت آب در طول روز، زندگی را برای ساکنان بسیار دشوار کرده است. از آن‌جا که قطع شدن آب بدون پی گیری و بررسی مشکل از سوی سازمان آب و فاضلاب شهریار بوده است، در آینده به جای مناظر سرسبز و باغ‌ها، با مناطق بیابانی روبرو خواهیم شد. سید […]