بیژن علی‌محمدی دوبلور پیشکسوت درگذشت ۱۴ آبان ۱۳۹۸

بیژن علی‌محمدی دوبلور پیشکسوت درگذشت

بیژن علی‌محمدی دوبلور پیشکسوت سینما و تلویزیون امروز صبح بر اثر ایست قلبی درگذشت.