45 میلیارد ریال برای احداث بیمارستان امام خمینی(ره) شهریار اختصاص یافت ۱۷ خرداد ۱۳۹۴

45 میلیارد ریال برای احداث بیمارستان امام خمینی(ره) شهریار اختصاص یافت

سعید ناجی در نشست خبری تشریح دستاوردهای سفر دولت به شهرستان های غربی استان تهران افزود: این میزان اعتبار در پی دستور رییس جمهوری برای ساخت سه بیمارستان در این سه شهرستان(ملاردف قدس و شهریار) تامین و پرداخت شده که به عنوان یکی از دستاوردهای سفر دولت نقش موثری در رفع مشکلات بهداشتی و درمانی […]