ظرفیت ۳ بخش بیمارستان امام رضا(ع) اسلامشهر پُر است ۰۵ مرداد ۱۳۹۹

ظرفیت ۳ بخش بیمارستان امام رضا(ع) اسلامشهر پُر است

رئیس بیمارستان امام رضا(ع) اسلامشهر گفت: ظرفیت ۳ بخش بیمارستان اسلامشهر از بیماران کرونایی پر شده است.