بهروز کاویانی به عنوان شهردار شهریار انتخاب شد ۰۴ دی ۱۳۹۸
با کسب حداکثر آراء؛

بهروز کاویانی به عنوان شهردار شهریار انتخاب شد

شورای اسلامی شهر شهریار «بهروزکاویانی» را با حداکثر آرا بعنوان شهردار پیشنهادی این شهر معرفی کرد.