پدیده جدید سریال پایتخت: شمالی هستم و عاشق کشتی ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

پدیده جدید سریال پایتخت: شمالی هستم و عاشق کشتی

رجبی گفت: محسن تنابنده من را برای بازی در نقش بهروز در سریال پایتخت پسندید و همیشه ممنون او خواهم بود.