آغاز صدور سند مالکیت در شهرهای زیر 25 هزار نفر ۱۲ خرداد ۱۳۹۲

آغاز صدور سند مالکیت در شهرهای زیر 25 هزار نفر

شهریاریها : محمد نگهبان مروی رئیس بنیاد مسکن شهرستان شهریار گفت: اجرای طرح واگذاری سند مالکیت بعد از دو سال کار کارشناسی و نقشه برداری آغاز شده است. وی افزود : تاکنون تعداد 2500 پرونده برای صدور سند مالکیت تشکیل شده و 600 مورد صدور سند مالکیت به اتمام رسیده است. وی اظهار داشت: امروز […]