کشف بنز۳۰ میلیاردی در”بستک” ۰۹ مهر ۱۳۹۹

کشف بنز۳۰ میلیاردی در”بستک”

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از كشف يك دستگاه خودرو بنز S500 قاچاق به ارزش 30ميليارد ريال در شهرستان "بستک" خبر داد.