تولید 12 تن برنج برای نخستین بار شهریار ۲۰ آبان ۱۳۹۱

تولید 12 تن برنج برای نخستین بار شهریار

شهریاریها : در ابتدای سال زراعی شهرستان شهریار، دو کشاورز ساکن این شهرستان برای نخستین بار حدود 4 هکتار از اراضی خود را به زیر کشت برنج بردند. اقدامی که در ابتدا با گمانه‌زنی‌های منفی کشاورزان منطقه روبه‌رو شد، چرا که آنها تصور نمی‌کردند در چنین آب و هوایی بتوان برنج نیز که اصلی‌ترین مواد […]