۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

برف بهاری کلاردشت مازندران را سفیدپوش کرد

شهریاریها : بارش برف بهاری در شصت امین روز فصل بهار، ارتفاعات کلاردشت را در غرب مازندران سفیدپوش کرد.  برف بهاری در آخرین روزهای ماه اردیبهشت 92، ارتفاعات تخت سلیمان و علم کوه در بخش گردشگرپذیر کلاردشت را سفیدپوش کرد. این بارشها که تا حدود 20 سانتی متر گزارش شده است، سبب برودت نسبی هوای […]