برداشت ۲۴ هزار تن سیب‌زمینی در استان تهران ۰۲ آذر ۱۳۹۹

برداشت ۲۴ هزار تن سیب‌زمینی در استان تهران

کشت در فصل بهار و برداشت سیب زمینی در استان تهران در دو فصل تابستان و پاییز انجام می‌شود.