ترک خوردگی نماد تهران ۱۰ مهر ۱۳۹۲

ترک خوردگی نماد تهران

شهریاریها :فریاد برج آزادی تهران در روزهای آذرماه 91 وقتی بلند شد که یکی از مسئولان نمایشگاه در برج آزادی به خبرنگار مهر اعلام کرد آب از شیارها و ترکهای برج به داخل نفوذ می کند. به گزارش خبرنگار مهر، نفوذ آب از شیارهای برج آزادی، بی توجهی به مرمتهای این برج تاریخی و ثبت […]