فناپ حامی تیم ملی فوتبال ایران شد ۰۴ اسفند ۱۳۹۲

فناپ حامی تیم ملی فوتبال ایران شد

شهریاریها : فناپ وابسته به بانک پاسارگاد به عنوان حامی تیم‌ ملی فوتبال ایران انتخاب شد. مراسم رونمایی از این حامی مالی جدید امروز در سالن  اجلاس سران در تهران در حال برگزاری است. پیش از این یک شرکت وارد کننده خودرو حامی مالی تیم ملی شده بود که نتوانست تعهداتش را اجرایی کند.