بازگشایی ادارات و بانک‌های استان تهران از فردا ۰۴ فروردین ۱۳۹۹
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران خبر داد؛

بازگشایی ادارات و بانک‌های استان تهران از فردا

معاون امور اقتصادی استانداری تهران گفت: ادارات و بانک‌های استان تهران از فردا دایر هستند.

بانک‌های خصوصی شیفت شدند/ افزایش سقف کارت هدیه به دو میلیون تومان ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

بانک‌های خصوصی شیفت شدند/ افزایش سقف کارت هدیه به دو میلیون تومان

با توافق صورت گرفته، ساعت کار بانک‌ها محدودتر شده و از جمله بانک‌های خصوصی از فردا تا ۱۶ فروردین ماه به صورت کشیک فعالیت می‌کنند.

ساعت کار بانک‌های دولتی به ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ کاهش یافت ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

ساعت کار بانک‌های دولتی به ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ کاهش یافت

شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از کاهش ساعت کاری بانک‌های عضو این شورا در کل کشور خبر داد.