تایید تلف شدن یک ببر در باغ وحش صفادشت/علت مرگ نارسایی کلیوی ۳۰ دی ۱۳۹۸

تایید تلف شدن یک ببر در باغ وحش صفادشت/علت مرگ نارسایی کلیوی

رئیس اداره محیط زیست شهریار و ملارد ضمن تایید تلف شدن یک ببر در باغ وحش صفادشت گفت: نارسایی کلیوی علت مرگ این حیوان بوده است.