امیرحسین مرادی ؛ بازیکن تیم فوتبال امید نفت تهران دار فانی را وداع گفت ۲۲ دی ۱۳۹۵

امیرحسین مرادی ؛ بازیکن تیم فوتبال امید نفت تهران دار فانی را وداع گفت

شهریاریها : بازیکن شهریاری تیم فوتبال امید نفت تهران دار فانی را وداع گفت. امیرحسن مرادی بازیکن تیم امید نفت تهران که به دلیل گازگرفتگی در بیمارستان بستری بود ساعت ۱۰ صبح امروز دار فانی را وداع گفت امیرحسین مرادی به علت گازگرفتگی در منزل یکی از دوستانش ابتدا در بیمارستان یاس سپید بستری شد […]