چهارشنبه, ۱۲ آذر , ۱۳۹۹
ظرفیت برنامه “اینجا تهران است” جهت انعکاس مشکلات استان تهران استفاده شود ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

ظرفیت برنامه “اینجا تهران است” جهت انعکاس مشکلات استان تهران استفاده شود

استاندار تهران با اشاره به کمبودهای مختلف در استان تهران بر لزوم استفاده از ظرفیت برنامه "اینجا تهران است" جهت انعکاس مشکلات استان تهران تاکید کرد.