امکان دسترسی به سایت ها و خدمات بومی مستقل از شبکه اینترنت ۲۶ آبان ۱۳۹۸
به دلیل زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات؛

امکان دسترسی به سایت ها و خدمات بومی مستقل از شبکه اینترنت

دسترسی به سایتهای داخلی و خدمات آنلاین بومی به دلیل وجود زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، به‌رغم محدودیت به وجود آمده در دسترسی به شبکه اینترنت کشور، برای کاربران ممکن است.