نامه نوبخت به ظفرقندی برای پیگیری قطع انگشت دست یک نوزاد ۰۹ مهر ۱۳۹۸

نامه نوبخت به ظفرقندی برای پیگیری قطع انگشت دست یک نوزاد

شهریاریها : رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی خواستار بررسی موضوع قطع انگشت یک نوزاد در یکی از بیمارستان‌های شهریار در محاکم انتظامی مربوطه شد. به گزارش ایسنا، نامه علی نوبخت به ظفرقندی رییس سازمان نظام پزشکی در پی قطع انگشت دست یک نوزاد در یکی از بیمارستان‌های […]