برگزاری امتحانات سراسری انجمن خوشنویسان شهریار ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

برگزاری امتحانات سراسری انجمن خوشنویسان شهریار

گروه فرهنگ و هنر شهریاریها : آزمون دوره ای خوشنویسی در فرهنگسرای استاد شهریار و با نظارت ستاد برگزاری امتحانات انجمن و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار در سطوح مقدماتی، متوسط، خوش، عالی و ممتاز در روز های 26 و 27 اردیبهشت ماه برگزار گردید. این آزمون با حضور 55 هنرجو که در دوره […]