امیرحسین حسینی؛آرزوی هر دوچرخه سواری پوشیدن لباس مقدس تیم ملی است ۰۸ خرداد ۱۳۹۹

امیرحسین حسینی؛آرزوی هر دوچرخه سواری پوشیدن لباس مقدس تیم ملی است

دور جدید تمرینات تیم دوچرخه‌سواری ناجا با مربیگری فرشید فارسی برای حضور در مسابقات لیگ کشور شروع شد.امیرحسین حسینی یکی از دوچرخه سواران خوب تهران نیز عضو این باشگاه می باشد.